Wat is volatiliteit
Het belangrijkste begrip bij het handelen in opties is de volatiliteit, de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of index.
Het is maatgevend voor het gebied tussen de hoogste en laagste koers, waar die koers waarschijnlijk zal gaan bewegen. Soms zal de koers van een aandeel of index een tijdje in een vlakke lijn bewegen, zonder grote schommelingen. In dat geval is er sprake van een lage volatiliteit. En als de koers daarna uitbreekt naar beneden of boven met een sterke trend is er sprake van een hoge volatiliteit.

Historische volatiliteit
De historische volatiliteit van een aandeel of index is de beweeglijkheid ten opzichte van een gemiddelde waarde, gedurende een bepaald aantal dagen uit het verleden. De beweeglijkheid wordt gemeten door de standaarddeviatie. De meest simpele methode om de historische volatiliteit te berekenen is de volgende:
Volatiliteit = (hoogste koers – laagste koers) / ((hoogste koers + laagste koers) / 2)
Stel de koers van Philips heeft de laatste maand de volgende koersen laten zien:
23 , 24, 21, 19, 20, 26, 23 en 21 dan is de berekening als volgt:
(26 – 19) : ((26 + 19) :2) = 7 : 22.5 = 0.31 x 100 = 31%

Implied volatiliteit
De implied volatiliteit is een inschatting van de toekomstige volatiliteit. Hoe hoger de beweeglijkheid van de onderliggende waarde is, hoe groter de kans dat er iets gebeurt in het voordeel van de koper van een optie. Bij een hoge volatiliteit zal de schrijver dus een hogere premie ontvangen voor de verkochte optie.

Skew
Deze term heeft betrekking op het verschil van optiepremies tussen kortlopende en langlopende opties.

Hoe wordt de implied volatiliteit berekend?
Als de inschatting van de toekomstige volatiliteit laag is en de tijdswaarde gering, dan  wordt een optie verhandeld voor een lagere prijs dan de theoretische waarde.
Als de inschatting van de toekomstige volatiliteit hoog is en ook de tijdswaarde is hoog dan wordt een optie verhandeld voor een hogere prijs dan de theoretische waarde.
We kunnen dus eenvoudig zeggen dat de implied volatiliteit van een optie het verschil is tussen werkelijke prijs en theoretische waarde van een optie. De theoretische waarde van een optie wordt vooral bepaald door:
– de huidige koers van de onderliggende waarde
– de uitoefenprijs
– de looptijd (het aantal dagen tot expiratiedatum van de optie)
– de rente
– de volatiliteit
– het dividend

Black-Scholes formule.
Voor de berekening van de theoretische waarde van een optie gebruikt men meestal de zogenaamde Black-Scholes formule. Als we alle variabelen van een optie en onderliggende waarde in het Black-Scholes model invullen behalve de volatiliteit en we de uitkomst van de formule vergelijken met de huidige optieprijs, dan kunnen we met het verschil de verwachte volatiliteit bepalen. Meestal is de implied volatiliteit groter dan de historische volatiliteit, omdat het voor de optie-handelaren onzeker is of toekomstige volatiliteit hetzelfde blijft als historische volatiliteit.

Regel: opties kunnen het best worden gekocht als volatiliteit laag is en opties kunnen het best worden geschreven als volatiliteit hoog is.
Als u bijvoorbeeld een call optie koopt met hoge volatiliteit dan kan de prijs van die call optie dalen bij lagere volatiliteit, ook als de koers van de onderliggende waarde stijgt.

Volatiliteit t.o.v. de prijs
Waarom is de volatiliteit nu zo belangrijk? Omdat de volatiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt van de waarde van een optie biedt dit voor ons als belegger leuke kansen.
Het is mogelijk om een optie te kopen, waarvan de waarde stijgt bij toenemende volatiliteit, ondanks het feit dat de koers van de onderliggende waarde de voor ons verkeerde richting op gaat. Maar als de koers van de onderliggende waarde daarentegen wél de goede kant opgaat gaat de prijsstijging van de optie direct in ons voordeel werken. Voordat je een optie koopt of schrijft kun je beter eerst bepalen of de optie goedkoop of duur is. Daarvoor gebruiken we implied volatiliteit van de optie. Als de implied volatiliteit laag is dan is de optie in principe een koopje en gaan we bij voorkeur long. Als de implied volatiliteit hoog is schrijven we liever de optie. (dit heet short gaan, we verkopen iets wat we niet bezitten)

Gemiddelde volatiliteit is 18%.
Over het algemeen wordt volatiliteit lager dan 15% gezien als laag (dus opties kopen), een volatiliteit van 18% is gemiddeld en een volatiliteit hoger dan 21% wordt gezien als hoog (opties schrijven).

Voorbeeld
op het moment dat de koers van een aandeel binnen een dag van €12 daalt naar €9 en vervolgens oploopt naar €13 om op €12.55 te sluiten is er sprake van veel volatiliteit, terwijl de koerswinst (0,55) meevalt. Aan de andere kant kan een koers van €22 ook dalen naar €21 om te stijgen naar €22 en vervolgens uit te komen op €24,55. De koerswinst ( 2,55) is dan groter, terwijl de volatiliteit van het aandeel duidelijk lager is geweest. De stelregel is: des te beweeglijker de koers binnen een bepaalde periode, des te hoger de volatiliteit.

De “Grieken” voor volatiliteit
Zoals de Delta de prijsstijging van een optie ten opzichte van de onderliggende waarde aangeeft laat de Vega de invloed zien van de relatie tussen volatiliteit en premie. De volatiliteit heeft doorgaans grote invloed op de prijs of de premie van een optie.
De Vega is een ratio die aangeeft hoe snel optiepremies veranderen bij stijging of daling van volatiliteit. Een Vega van bijvoorbeeld 2 houdt in dat de optiepremie met 2 euro stijgt als volatiliteit toeneemt met 1%.

De VIX als indicator van volatiliteit
De VIX wordt vaak gebruikt als indicator om nervositeit in de markt op te merken met de S&P500 index als onderliggende waarde. In het algemeen stijgt de VIX bij een dalende markt en daalt de VIX bij een stijgende markt. Een stijgende VIX betekent dat optie premies stijgen en dalende VIX betekent dat optie premies dalen.

Sentiment (sprokkelen)
Nauw verweven met de volatiliteit is het sentiment van de dag.
Als de AEX `s morgens om 9.15 uur op 400 staat, dan zou de dag call 400 en de dagput 400 9dit noemen we een long straddle) samen 0 euro moeten zijn. Maar wat blijkt, de waarde van de dag call 400 en de dag put 400 samen staat bijvoorbeeld op 230,- Er zit namelijk tijds- en verwachtingswaarde in, ook al is `s middags om 16.00 uur al de expiratie; het is maar net wat een gek er voor over heeft!

Dit noemen we het sentiment, de waan van de dag. Boven de carrousel staat het sentiment uitgedrukt in een getal.
Het blijkt namelijk dat als er een grote beweging wordt verwacht, handelaren meer voor een optie over hebben dan wanneer er die dag geen beweging wordt verwacht. Zitten er meer kopers dan verkopers in de markt? Dat is niet aan het sentiment te zien, je kunt er dus geen richting uit bepalen. (was het maar waar) Een laag sentiment ligt dichter bij de 150, terwijl een hoog sentiment dichter bij de 350 zal liggen.

Kun je hier iets mee?
Jazeker, je kunt direct na 9 uur een dag straddle kopen, die het dichtst bij de aex koers ligt. Staat de koers op 398.21, dan kies je de 398, maar staat de koers op 398.78, dan kies je de 399. De prijs voor zo`n straddle moet redelijk zijn, je zou kunnen zeggen: beneden de 180 wordt er geen beweging verwacht, dan betaal je dus teveel. Een dagstraddle neem je als combinatie order in en als je in positie bent leg je direct weer een combinatie sluitingsorder in, die uiteraard hoger ligt dan de aankoopprijs.
Maar wat als om 9 uur de aex op 398.21 stond en de aex juist deze dag dicht bij huis blijft en gaat dalen naar 397.10? Dan zal bij expiratie de call op 0 euro staan, de put zal dan altijd nog (398.21 – 397.10) = 111 euro waard zijn. Afhankelijk wat je bij de aanschaf hebt betaald heb je dan winst of verlies, maar het verlies zal dus nooit hoger zijn dan het betaalde bedrag.

En kunnen we dan ook nog iets met kortlopende opties voor de volgende dag?
Door lang te kopen en kort te schrijven, of door kort te kopen en lang te schrijven kun je proberen om extra rendement binnen te halen! Het risico is hier groter dan bij onze andere systemen, maar wel begrensd, een berekend risico dus!
We kopen 1 (voor dag opties) of 2 (voor dag- en week opties) long strangle(s) voor de maand erop. Hierop kunnen we dan een paar keer een dag strangle schrijven en vaak ook een week strangle. Het gaat hierbij slechts om een paar tientjes per dag…
Als tussentijds blijkt, dat de maandopties samen meer premie gaan krijgen gaan we ze sluiten en kiezen dan voor een nieuwe serie voor de maand erop. De lang/kort wordt dan gesloten, het overzicht wordt naar het archief verplaatst en er wordt een nieuwe serie gekocht. Pas na het kopen van de nieuwe serie worden de week nummers ingevuld!
Ik probeer dagelijks voor 16 uur met een nuchtere blik naar de dag van morgen te kijken en daar een positie op in te nemen. Iedere dag zo rond de klok van vieren staat er weer een nieuwe positie. Als het tij ons niet gunstig gezind is blijft de dag optie voor de volgende dag leeg.
De long strangle is dus onze stop: gaat de aex ‘rare’ dingen doen, dan neemt de long strangle ons risico over.
De eerste dagen lijkt de positie op verlies te staan, omdat er een investering van de long strangle(s) aan vooraf gaat.

Kwartaalcijfers
Het is altijd weer spannend bij de presentatie van de kwartaalcijfers, welke bedrijven gaan ons verrassen en welke brengen een teleurstelling?

Er zijn soms wel leuke ritjes te maken tijdens de presentatie van de cijfers, maar vaak daalt de koers terwijl de cijfers goed zijn en andersom, de cijfers vallen tegen en de koers zien we stijgen. Hoe kunnen we er dan toch op anticiperen? Het blijft lastig, maar er is een vuistregel. De dagen voor de cijfers worden beleggers nerveus, zullen de cijfers goed of juist niet goed zijn? Deze nervositeit uit zich in hogere optie premies, want immers, bij een nerveuze markt stijgt de volatiliteit. (implied volatility)

Nadat de cijfers bekend zijn keert vaak de rust terug en daalt de volatiliteit over het algemeen weer snel. Dat houdt in de opties weer snel een deel van optiepremie verliezen.
De verwachte beweging is te berekenen door aan de vooravond van de kwartaalcijfers neer de waarde van de atm straddle (de call en de put gelijk aan de koers) met de kortst lopende looptijd te kijken en de som van de call en put premie te vermenigvuldigen met 0,85.

Een voorbeeld: het aandeel tomtom noteert aan de vooravond van de kwartaalcijfers op 10.00 De waarde van de atm call 10 bedraagt € 0,25 en die van de atm put ook € 0,25. Dit betekent dat de straddle een waarde vertegenwoordigt van € 0,50. Nu gaan we dit bedrag vermenigvuldigen met 0,85 en dat geeft een uitkomst van € 0.42. Dit betekent ruw geschat dat de markt verwacht dat het aandeel de volgende dag binnen een bandbreedte van € 0.42 (ca. 4%) omhoog of omlaag zal bewegen ten opzichte van de huidige beurskoers. (of een verwachte beweging tussen 9.60 en 10.40
Door nu hierop een naked put 9.50 of een naked call 10.50 of een short strangle 9.50 – 10.50 te schrijven kan er (wel met risico) op gehandeld worden. Wel snel na de cijfers sluiten, om niet voor een verassing te komen te staan.

En wat kunnen we met de tips van analisten?
Veel beleggers weten vaak niet hoe ze de adviezen kunnen interpreteren.
Ik zet ze voor u op een rijtje:
Buy (Kopen)
De komende maanden wordt een rendement verwacht van meer dan 20 procent.
Accumulate (Opbouwen)
De komende maanden wordt een rendement verwacht van tussen 10 en 20 procent.
Hold (houden)
De komende maanden wordt een rendement verwacht van tussen 0 en 10 procent.
Reduce (Afbouwen)
De komende maanden wordt een rendement verwacht van tussen -10 en 0 procent.
Sell (Verkopen)
De komende maanden wordt een rendement verwacht van -10 procent of minder.

Short gaan in een fonds
Er zijn grote beleggers die bewust short gaan in een aandeel met de bedoeling dit aandeel later goedkoper te terug te kopen.
Let daar op, want teveel shorters in een aandeel kan een zogenaamde ‘short squeeze’ veroorzaken. Wanneer de visie van de shorters namelijk niet langer onderbouwt wordt en de koers van het geshorte aandeel de andere kant opgaat, zullen shortende partijen de stukken snel weer terug willen, of “moeten” kopen. Dan willen ze allemaal tegelijk de aandelen hebben, maar ook de belegger wil aandelen kopen en zo kan de koers in korte tijd hard oplopen. De AFM houdt een lijst bij met de meest geshorte aandelen, maar je kunt ze ook terugvinden op shortsell

Future
Een future is een termijncontract waarbij een koper en een verkoper vooraf een prijs bepalen en het tijdstip waarop en waartegen een onderliggend financieel product wordt geleverd. Zo gaan handelaren onderling een verplichting aan met elkaar. Futures hebben gestandaardiseerde contract specificaties en werken met een hefboom.
Ondanks dat deze site zich volledig richt op opties willen we u de belangrijkste futures niet onthouden: (tussentijdse wijzigingen voorbehouden!)

naamtickerticksizewaarde per tickwaarde per punt
aex indexfti0.0510 euro200 euro
aex index minimfa0.051 euro20 euro
amx indexfmx0.15 euro50 euro
cac40fce0.55 euro10 euro
cac40 minimfc0.50.50 euro1 euro
daxfdax125 euro25 euro
dax minifdxm15 euro5 euro
eurostoxx 50fesx110 euro10 euro
eurostoxx 50 dividendfexd0.110 euro100 euro
stoxx europe 50fstx110 euro10 euro
smifsmi110 chf10 chf
euro boblfgbm0.0110 euro1000 euro
euro bundfgbl0.0110 euro1000 euro
nasdaq 100nd0.055 usd100x nasdaq 100
nasdaq 100 e-mininq0.051 usd20x nasdaq 100
dow jones miniym15 usd5 usd
s&p 500sp0.0512.50 usd250x s&p 500
s&p 500 e-minies0.052.50 usd50x s&p 500
nikkei 225nkd0.0525 usd5x nikkei stock average
eur/usdfed0.012 usd200 usd
gbp/eurfpe0.011 euro100 euro