Een spread is een optie constructie die gericht is op een stijging (bull spread) of op een daling (bear spread)
Bear = bearisch = gericht op een daling.      Bull = bullisch = gericht op een stijging.

Je kiest hier dus steeds voor een combinatie van calls of een combinatie van puts. We gaan steeds uit van een AEX van 335, de voorbeelden zijn illustratief, evenals de betaalde of ontvangen premie.
We spreken van een

call bull spread
wanneer de long call kleiner is dan de short call. Deze spread is gericht op een stijging en hiervoor moet je premie (€ 200) betalen. Bijvoorbeeld een long call 335 met een short call 340. De maximale winst is het verschil tussen de beide uop min de betaalde premie (340-335) = 500-200 = € 300. Het verlies is beperkt tot de betaalde premie.

call bear spread
wanneer de long call groter is dan de short call. Deze spread is gericht op een daling en hiervoor kun je premie (€ 200) ontvangen. Bijvoorbeeld een long call 340 met een short call 335. Het maximale verlies is het verschil tussen de beide uop min de ontvangen premie (340-335) = 500-200 = € 300. De maximale winst is de ontvangen premie.

put bull spread
wanneer de long put kleiner is dan de short put. Deze spread is gericht op een stijging en hiervoor kun je premie € 200) ontvangen. Bijvoorbeeld een long put 330 met een short put 335 De maximale winst is de ontvangen premie. Het maximale verlies is het verschil tussen de beide uop min de ontvangen premie (335-330) = 500-200 = € 300.

put bear spread
wanneer de long put groter is dan de short put. Deze spread is gericht op een daling en hiervoor moet je premie (€ 200) betalen. Bijvoorbeeld een long put 335 met een short put 330 De maximale winst is het verschil tussen de beide uop min de betaalde premie (335-330) = 500-200 = € 300. Het verlies is beperkt tot de betaalde premie.

Andere soorten spreads:

Een ratio spread
is een optie constructie die bestaat uit
1 long call + 2 short calls met dezelfde onderliggende waarde met dezelfde looptijden en verschillende uitoefenprijzen. Hiervoor kun je premie (€ 500) ontvangen.
Bijvoorbeeld: 1x long call 335 en 2x short call 340 Bij een daling mag je de ontvangen premie behouden, maar bij een stijging moet je op het hoogtepunt van de rit sluiten, anders is het verlies onbeperkt!

1 long put + 2 short puts met dezelfde onderliggende waarde met dezelfde looptijden en verschillende uitoefenprijzen. Hiervoor kun je premie (€ 500) ontvangen.
Bijvoorbeeld: 1x long put 335 en 2x short put 330 Bij een stijging mag je de ontvangen premie behouden, maar bij een daling moet je op het hoogtepunt van de rit sluiten, anders is het verlies onbeperkt!

Zelfde voorbeeld als beide bovenstaande spreads, maar dan in combinatie:
1 long call 335+ 2 short calls 340 en 1 long put 335 + 2 short puts 330
Bij een stijging of een daling mag je de ontvangen premie (€ 600) behouden, maar je moet op het hoogtepunt van daling of van de stijging sluiten, anders is het verlies onbeperkt!

Een diagonale spread (wordt ook wel time spread of calendar spread genoemd)
is een optie constructie die bestaat uit 2 calls of 2 puts met dezelfde onderliggende waarde, met 1 call of 1 put met verschillende looptijden en uitoefenprijzen.
Bijvoorbeeld:
long:
2x long december en 1x short oktober Hierbij is de winst of het verlies onbeperkt!
         

short:
1x long december en 2x short oktober Hierbij is de winst of het verlies onbeperkt!
          
Dit soort combinaties zal in de praktijk echter weinig voorkomen.

Ik zal hier als voorbeeld een praktijk uitwerking van een spread neerzetten:
Put bull spread
het fonds X heeft een onderliggende waarde van 22
Ik verwacht dat het aandeel X gaat stijgen en neem een short put,  ik schrijf een put 22.
Ik heb nu een verplichting om 100 aandelen af te nemen wanneer de koers onder 22 staat.
Ik wil mijn risico beperken en koop daarom een put 20, beide met dezelfde looptijd.
In de praktijk heet het: een OV put 22 en een OK put 20.
Ik ontvang in combinatie voor deze positie 125 euro.
Wanneer ik nu vanwege mijn plicht op de short put aandelen moet afnemen dan kost me dit 100×22=2200 euro. Maar doordat ik een long put optie 20 bezit met het recht om te verkopen mag ik die 100 aandelen direct weer verkopen voor 100×20=2000 euro. Zodoende is het verlies beperkt tot (2200-2000+125)= 75 euro.

Call bear spread
het fonds X heeft een onderliggende waarde van 22
Ik verwacht dat het aandeel X gaat dalen en neem een short call, ik schrijf een call 22.
Ik heb nu een verplichting om 100 aandelen te leveren wanneer de koers boven de 22 staat.
Ik wil mijn risico beperken en koop daarom een call 24, beide met dezelfde looptijd.
In de praktijk heet het: een OV call 22 en een OK call 24.
Ik ontvang in combinatie voor deze positie 125 euro.
Wanneer ik nu vanwege mijn plicht op de short call aandelen moet leveren dan kost me dit 100×22=2200 euro. Maar doordat ik een long call optie 24 bezit met het recht om te kopen mag ik die 100 aandelen direct kopen voor 100×24=2400 euro. Zodoende is het verlies beperkt tot (2200-2400+125)= 75 euro.

Butterfly
zou ik nu verwachten dat dit fonds stil blijft liggen, dan neem ik ook beide spreads in combinatie.
We spreken dan van een butterfly.

OK put 20 (te betalen 100 euro)
OV put 22 (te ontvangen 175 euro)
OV call 22 (te ontvangen 175 euro)
Ok call 24 (te betalen 100 euro)

Dit is de payoff grafiek. We maken verlies bij een daling (koers gaat richting het rode vlak naar links) vanaf 20.50 of bij een stijging (koers gaat richting het rode vlak naar rechts) vanaf 23.50 maar het verlies zal nooit groter zijn dan 50 euro.