Hieronder staan een aantal begrippen overzichtelijk bij elkaar, een must voor iedere optie belegger.
De notering van de dag- week- en maandopties:
(alle mij bekende brokers noemen de dag opties gelijk, de week opties óf W óf AX. De maand opties worden genoemd naar de maand waarin ze expireren, vaak begint de serie met XNL.)
notering dagweekmaandopties

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta
De waarde van een optie wordt bepaald door een aantal factoren:
– de koers van de onderliggende waarde (OW)
– de uitoefenprijs (UOP)
– de looptijd
– de rente
– de volatiliteit
– het dividend

Opties horen in prijs mee te gaan met een koerswijziging van de OW. maar dit gaat niet altijd op. Met de delta van een optie kan worden berekend in hoeverre de optie mee beweegt met de koers van de OW. De delta wordt aangeduid met een getal tussen de -1 en +1 (of -100 en +100) Een call wordt meer waard als de OW stijgt en een put wordt dan juist minder waard. Een call zal dan een positieve waarde hebben tussen 0 en 1, een put heeft dan een negatieve waarde, tussen -1 en 0.
Als een calloptie een delta heeft van 0.50 en de koers van de OW stijgt met 1 euro, dan zal deze optie met 50 cent gaan stijgen. De putoptie met de delta -0.50 zal dan met 50 cent gaan dalen in waarde. Een put optie, die deep ITM is (die veel intrinsieke waarde heeft) zal een delta kennen die dicht bij de -1 ligt een call die deep ITM dicht bij +1.
Opties die ATM zijn (hier ligt de UOP dicht bij de OW) hebben een delta van ca. 50.
Opties die far OTM zijn hebben dus een delta die ligt dicht bij de 0. deze opties zullen dus ook weinig meer in waarde bewegen, als de koers van de OW veranderd.
Een call optie en een put optie met dezelfde expiratie en UOP kennen samen een delta van 1. (als de call een delta heeft van 0.45 dan zal de put een delta hebben van 0.55)

Een praktijkvoorbeeld:
(hierbij laten we de overige factoren weg)
je koopt bij een OW van 10 een call 10 voor 1 euro en je verkoopt (schrijft) een put 10 voor 1 euro. Bij expiratie zal de call winst geven bij een koers van de OW hoger dan 11 (OW + aankoopbedrag) De premie van de verkochte put mag je houden.
Bij een koers lager dan 10 is het verlies 1 euro van de call + de put gaat verlies geven onder de (OW – 10) is 9 euro.

je koopt bij een OW van 11 een call 10 voor 1.50 euro en je verkoopt (schrijft) een put 10 voor 0.50 euro. Bij expiratie zal de call winst geven bij een koers van de OW hoger dan 12.50 (OW + aankoopbedrag) De premie van de verkochte put mag je houden. Bij een koers lager dan 10 is het verlies 1.50 euro van de call + de put gaat verlies geven onder de (OW – 0.5) is 9.50 euro.

Dit noemen we ook wel een synthetisch aandeel.
Er is dus een vaste relatie tussen de prijs van een call en van een put, met dezelfde expiratie en dezelfde UOP. Dit is natuurlijk geen toeval: hiervoor hanteren we de formule: call prijs – put prijs = koers OW – UOP.
in het 1e voorbeeld: 1 – 1 = 10 – 10 en  in het 2e voorbeeld: 1.50 – 0.50 = 11 – 10 Deze relatie noemen we de put-call pariteit.

De call-put ratio
Deze geeft de verhouding weer tussen het aantal verhandelde call – en put opties. Deze ratio wordt vaak gezien als een korte termijn verwachting. Is de ratio groter dan 1, dan zijn er meer calls dan puts verhandeld, er wordt dan een stijging verwacht.
Is de ratio kleiner dan 1 kunnen we een daling verwachten. Gemiddeld gesproken worden er meer calls verhandeld dan puts en gemiddeld zal de call-put ratio groter dan 1 zijn (ca. 13 calls tegen 10 puts of 13/10=1.3)

PEG ratio Price Earnings to Growth
Aan de koers van een aandeel is niet te zien of het duur of goedkoop is. Als fonds A een koers heeft van 3 en fonds B heeft een koers van 200, dan lijkt fonds A goedkoop. Kijken we naar de boekwaarde, dan zijn de aandelen van fonds B met een ratio van 1.5 goedkoper dan die van fonds A, waarvan de ratio maar liefst 3 bedraagt.
Koers/winst verwachting. De PEG ratio koppelt de koers-winstverwachting (k/w) aan de groei van een onderneming waarbij een ratio van 0.5% of lager kan worden beschouwd als goed. Om de k/w verhouding te berekenen deel je de nettowinst door de koers van een aandeel. Hoe lager dit getal, hoe goedkoper het aandeel. Als een bedrijf dus een k/w verhouding heeft van 12 en 24% groeit, dan is de PEG ratio 0.5%.
Dividend rendement. Vaak wordt in deze berekening ook gekeken naar het dividend rendement. Dit is het dividend welke een onderneming uitkeert gedeeld door de meest recente koers (x100).

Hedgen
De delta wordt niet alleen gebruikt voor de berekening van optie premies,
je kunt meer met de delta. met behulp van de delta kun je uitrekenen, hoeveel putopties je zou kunnen kopen om je portefeuille af te dekken, te hedgen.
1 optie heeft een contractgrootte van 100 aandelen (in Nederland is dit het geval bij de meeste fondsen) Als je 100 aandelen bezit en die wil je tegen een koersval beschermen (hedgen) en de putoptie heeft een delta van 0.50. dan heb je 2 putopties nodig. Ga maar na, als de ow waarde daalt met 1 euro, dan wordt 1 putoptie 50 euro duurder, dus 2 putopties worden 100 euro duurder.

Profiteren van een stijging of daling met spreads?
bull = up en bear = down
> is groter en < is kleiner
put bull spread = gericht op een stijging – premie ontvangen – (long < short)
put bear spread = gericht op een daling – premie betalen – (long > short)
call bull spread = gericht op een stijging – premie betalen – (long < short)
call bear spread = gericht op een daling – premie ontvangen – (long > short)

Kun je de waarde van een call of put zelf berekenen?
Stel de koers van een aandeel staat nu op 33.50
De call 33 doet 75 cent premie, wat zal de put dan moeten doen?
Berekening: (strike call ) 33 + 0.75 (premie call) = 33.75 min (koers aandeel) 33.50 = 0.25
De put 33 zal dan een premie doen van 0.25
Put + aandeel min strike = call   (0.25 + 33.50 – 33 = 0.75)

Andersom werkt het natuurlijk ook:
De put 34 doet 70 cent premie, wat zal de call 34 dan moeten doen?
Berekening: (strike put ) 34 – 0.70 (premie put) = 33.30 min (koers aandeel) 33.50 = 0.20
De call 34 zal dan een premie doen van 0.20
Call – put plus strike = aandeel  (0.20 – 0.70 + 34 = 33.50)

We kunnen de formule ook anders schrijven:
koers OW = call prijs – put prijs + UOP
Of apart voor de call: call prijs = koers OW + put prijs – UOP
en apart voor de put: put prijs = call prijs – koers OW + UOP