TomTom 23 mei 2019: reverse stock split en kapitaalsuitkering
Op 16 mei 2019 heeft TomTom een reverse stock split en kapitaalsuitkering aangekondigd. Aandeelhouders ontvangen per 16 “oude” aandelen 9 nieuwe aandelen. Daarnaast ontvangen aandeelhouders op maandag 27 mei 2019 een speciale kapitaalsuitkering van €5,74 per nieuw aandeel.

Opties
Opties worden voor deze reverse split gecorrigeerd aan de hand van een ratio methode van 1.01142264.

Voorbeeld
Oude situatie:
1 TTM C JUN 2019 7,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen TomTom.

Nieuwe situatie:
1 TTO C JUN 2019 7,08 met als onderliggende waarde 99 aandelen TomTom
Zo wordt
de TTM juni 6.00 (* 1.01142264) = TTO 6.07
de juni TTM 9 .00 (*1.01142264) = TTO 9.10
en de juni TTM 15 (* 1.01142264) = TTO 15.17

AkzoNobel 20 februari 2019 special dividend
Hierdoor worden de opties aangepast met een ratio van 0.94528210.
Gevolg is een extra uitgegeven optieserie met een andere contractgrootte:
AKZ – 100 aandelen
AKX – 105 aandelen (dit was 99)
AKV – 6 aandelen (nieuw)
4AK – 100 aandelen
4AV – 6 aandelen (nieuw)
Houders van:
AKZ ontvangen AKZ + AKV
AKX ontvangen AKX
4AK ontvangen 4AK + 4AV
Eventuele verschillen die ontstaan bij de aanpassing van de opties worden op een later moment cash verrekend door de beurs.

Voorbeeld
1 AKZ C MAR 2019 82,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen AkzoNobel.
Nieuwe situatie:
1 AKZ C MAR 2019 77,51 met als onderliggende waarde 100 aandelen AkzoNobel.
1 AKV C MAR 2019 77,51 met als onderliggende waarde 6 aandelen AkzoNobel.
Het is niet mogelijk om nieuwe posities aan te gaan in AKX, AKV en 4AV. Extra uitgegeven optieseries (AKV en 4AV) kunnen kosteloos gesloten worden.

AkzoNobel 22-01-2019 reverse stock split
Akzo heeft op 17 januari 2019 een reverse stock split en kapitaalsuitkering aangekondigd. De opties worden hieraan aangepast volgens de zogenaamde ratio methode.

Hierbij wordt de uitoefenprijs aangepast met een ratio van 1.00727407. Bestaande optieseries AKZ worden vervangen door nieuwe optieseries AKX met een afwijkende contractgrootte van 99 aandelen. Voor de weekopties 1AK en 4AK gelden dezelfde aanpassingen en zijn de symbolen voor de nieuwe optieseries respectievelijk: 1AX en 4AX.
Eventuele verschillen die ontstaan bij de aanpassing van de opties worden op een later moment cash verrekend door de beurs.

Voorbeeld
1 AKZ C FEB 2019 60 met als onderliggende waarde 100 aandelen AkzoNobel
Nieuwe situatie:
1 AKX C FEB 2019 60,44 met als onderliggende waarde 99 aandelen AkzoNobel
-Het is niet mogelijk om nieuwe posities aan te gaan in de opties AKX
-Bestaande posities AKX kunnen zonder transactiekosten worden gesloten

KPN speciaal dividend 25-05-2018
KPN keert een speciaal dividend uit van € 0.013 per aandeel.
Dit heeft een wijziging in de uitoefenprijzen van de opties tot gevolg.

Ratio methode
Doordat het speciaal dividend niet meegenomen wordt in de uitoefenprijs van een optie wordt dit aangepast volgens de ratio methode. Bestaande optieseries KPN houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen.
Daarnaast wordt een nieuwe optieserie toegevoegd met de naam KPV. Deze heeft een contractgrootte van 1 aandeel. De ratio waarmee de opties worden aangepast is 0.99451708.
Deze ratio geldt ook voor bestaande optieseries met een afwijkende contractgrootte.

Voorbeeld:
1 kpn jun 2018 3,00 met een contractgrootte van 100 aandelen
Nieuwe situatie:
kpn jun 2018 2,98 met een contractgrootte van 100 aandelen
kpv jun 2018 2,98 met een contractgrootte van 1 aandeel

1 kpn dec 2019 2,27 wordt 1 kpn 2,25 (100 aandelen) + 1 kpv 2,25 (1 aandeel)
1 kpn dec 2019 4,55 wordt 1 kpn 4,50 (100 aandelen) + 1 kpv  4,50 (1 aandeel)
1 kpn dec 2021 3,98 wordt 1 kpn 3,96 (100 aandelen) + 1 kpv 3,96 (1 aandeel)
1 kpn dec 2021 5,97 wordt 1 kpn 5,94 (100 aandelen) + 1 kpv 5,94 (1 aandeel)
1 kpw dec 2020 4,55 wordt 1 kpw dec 2020 4,50 (1 aandeel)
1 kpx dec 2019 4,52 wordt 1 kpx dec 2019 4,50 (1 aandeel)
1 kpz dec 2019 4,52 wordt 1 kpz dec 2019 4,50 (1 aandeel)

Extra informatie
Een eventueel verschil wordt later verrekend door middel van een zogenoemde “equalisation payment”. Deze verrekening wordt op een later moment bekend gemaakt door de beurs. U kunt enkel sluitingstransacties orders opgegeven voor opties KPV. Het is niet mogelijk om nieuwe posities aan te gaan in de opties KPV. Bestaande posities KPV kunnen zonder transactiekosten worden gesloten. Er worden in de toekomst geen nieuwe series geïntroduceerd in het contract KPV.

Altice Spin-off (de USA tak van Altice wordt afgesplitst) 22-05-2018
Tijdens de aandeelhoudersvergadering op vrijdag 18 mei 2018 hebben de aandeelhouders ingestemd met de verzelfstandiging van Altice-USA en een speciaal dividend van $ 2.035. Deze afsplitsing (spin-off) heeft gevolgen voor de houders van aandelen Altice N.V. Op 22 mei 2018 voor opening van de beurs heeft u twee nieuwe fondsen in portefeuille gekregen: Altice N.V. en claims Altice-USA. Per claim heeft u recht op 0,4163 aandelen Altice USA.

Keuze aandelen:
Standaard krijgt u per claim 0,4163 aandelen Altice USA -A-. U kunt echter in plaats van aandelen Altice USA -A- de niet verhandelbare aandelen Altice USA -B- ontvangen in dezelfde verhouding. Indien u aandelen Altice USA -B- wenst te ontvangen kunt u zich tot maandag 4 juni 2018, 8:00 uur via de website of telefonisch aanmelden. De toewijzing van aandelen Altice USA -B- kan op pro rata basis plaatsvinden. Indien u aandelen Altice -A- wenst te ontvangen hoeft u geen actie te ondernemen. Indien u geen actie onderneemt worden uw claims omgezet in aandelen Altice USA -A-.

Betaalbaarstelling:
De betaalbaarstelling is op vrijdag 8 juni 2018.

Voorbeeld berekening: 
voor de spinoff op 21 mei had ik 100 aandelen Altice met een slot op € 7,90 = € 790 euro
na de spinoff op 22 mei heb ik 100 aandelen Altice tegen een koers van (22-05 – 10 uur) 2,40 = € 240
plus 41.63 claims die een waarde vertegenwoordigen van (USA slotkoers voor de spinoff $19,71) = 41,63x(19,71-2.035(dividend)) = $735,81/1.18= € 623,57
Dan is de totale waarde na de spinoff: 240+623.57= € 863.57
Meld je de claims niet aan, dan heb je na 8 juni (gerekend naar de koers van vandaag) 100 aandelen à € 2,40 plus 41 aandelen à $17,92 met een gezamenlijke waarde van omgerekend 863 euro.

Door de spin-off wordt de bestaande onderliggende waarde van optieseries ALT vervangen door een mandje van 100 aandelen Altice NV + 41,63 aandelen Altice USA. Uw opties zijn aangepast en zijn verhandelbaar en uit te oefenen.
Geldelijke afwikkeling Altice USA Indien een optie wordt uitgeoefend ontvangt u 100 aandelen Altice NV en worden de 41,63 aandelen Altice USA geldelijk afgewikkeld in euro’s. Euronext bepaalt dagelijks de koers waartegen de Altice USA aandelen geldelijk worden afgewikkeld. Dit doet Euronext als volgt: de beurs neemt de gemiddelde prijs van de laatste 3 transacties in Altice USA voor sluiting van de Europese beursdag. Deze gemiddelde koers wordt omgerekend van USD naar EUR tegen de ECB fixing wisselkoers.

Na de splitsing is dit mijn positie:
Op 8 juni 2018 zijn de Altice USA aandelen verkocht en heb ik 100 aandelen Altice NV-A gekocht.
Mijn huidige opties zullen door de broker niet worden aangepast. De berekening van de onderliggende waarde blijft het zelfde. Uiteraard worden er geen nieuwe Altice Package opties meer uitgegeven. De opties zijn wel gewoon verhandelbaar via de beurs, je kunt dus zowel openings- als ook sluitingstransacties doen. De koers van de OW is te volgen in mijn portefeuille en die koers van de OW wordt als volgt opgebouwd:
het is gelijk aan de koers van Altice N.V. A plus het euro equivalent van 0,4163 aandelen Altice USA -A-. en dit is dan weer als volgt te berekenen: koers Altice N.V. -A- + ((0,4163* koers Altice USA -A-)/ Wisselkoers EUR/USD).

Indien een optie wordt uitgeoefend ontvang je 100 aandelen Altice NV en worden de 41,63 aandelen Altice USA geldelijk afgewikkeld in euro’s.
Euronext bepaalt dagelijks de koers waartegen de Altice USA aandelen geldelijk worden afgewikkeld: de beurs neemt de gemiddelde prijs van de laatste 3 transacties in Altice USA voor sluiting van de Europese beursdag. Deze gemiddelde koers wordt omgerekend van USD naar EUR tegen de ECB fixing wisselkoers.
Ik ga er vanuit dat er na het expireren van de Alt (package jun 2018) nieuwe opties worden uitgegeven op Altice N.V (Europe).

BESI aandelensplitsing 04-05-2018
BE Semiconductor Industries heeft een aandelensplitsing doorgevoerd, waarbij 1 bestaand aandeel opgesplitst wordt in 2 nieuwe aandelen. Hierop worden de opties van BE Semiconductor Industries aangepast aangezien de opties zonder deze aanpassing niet eerlijk worden gewaardeerd. De opties zijn aangepast volgens de ratio methode. Bestaande optieseries van BE Semiconductor Industries houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met een ratio van 0.5. Het aantal contracten wordt verdubbeld. Ook bestaande optieseries worden aangepast met bovenstaande ratio.

Voorbeeld:
voor de splitsing
1 BES C JUN 2018 60,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen BESI
nieuwe situatie: 2 BES C JUN 2018 30,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen BESI

ArcelorMittal reverse stocksplit 18-05-2017
ArcelorMittal ondergaat een omgekeerde aandelensplitsing, oftewel een reverse stock split

ArcelorMittal heeft tijdens de afgelopen AVA op 11 mei een reverse stocksplit aangekondigd. Donderdag 18 mei 2017 voorbeurs gaan de brokers deze omgekeerde aandelen splitsing verwerken. De splitsing heeft een ratio van 3:1. U krijgt tegen inlevering van 3 oude aandelen ArcelorMittal, 1 nieuw aandeel ArcelorMittal gedeponeerd.
Indien u een positie heeft die geen veelvoud van 3 is, wordt het restant (fracties) contant afgewikkeld op uw rekening.
Voorbeeld:
Stel, u heeft 1000 aandelen ArcelorMittal: 1000/3 = 333,33. De grootste veelvoud van 3 in uw positie is 333 * 3 = 999 aandelen. Deze worden omgewisseld naar nieuwe aandelen. Hiervoor krijgt u 333 nieuwe aandelen ArcelorMittal. U houdt een fractie van 1 aandeel over. Deze wordt contant afgewikkeld.
Stel, u heeft 600 aandelen ArcelorMittal: 600/3 = 200. De grootste veelvoud van 3 in uw positie is 200 * 3 = 600 aandelen. Deze worden omgewisseld naar nieuwe aandelen. Hiervoor krijgt u 200 nieuwe aandelen ArcelorMittal. U houdt geen fracties over.

Opties op ArcelorMittal
Als gevolg van de omgekeerde aandelensplitsing worden de optiecontracten aangepast volgens de Ratio Methode. Bestaande reguliere optieseries ArcelorMittal (MT en 4MT) krijgen een nieuwe contractgrootte van 33 onderliggende aandelen. De nieuwe series heten MTX en 4MO. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met (vermenigvuldigd met) ratio 3.
Daarnaast krijgt de reeds bestaande afwijkende optiesserie ArcelorMittal MTO (met een contractgrootte van 29 aandelen ArcelorMittal) nu een contractgrootte van 10 aandelen. Ook deze uitoefenprijs van de optie wordt aangepast met ratio 3.

Voorbeeld:
U heeft 1 MT C DEC 2017 7 met als onderliggende waarde 100 aandelen ArcelorMittal
Deze wordt vervangen door:
1 MTX C DEC 2017 21 met als onderliggende waarde 33 aandelen ArcelorMittal

U heeft 1 MTO C DEC 2017 7 met als onderliggende waarde 29 aandelen ArcelorMittal
Deze wordt vervangen door:
1 MTO C DEC 2017 21 met als onderliggende waarde 10 aandelen ArcelorMittal
Een eventueel afrondingsverschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. Dit wordt op een later moment geldelijk verrekend op uw rekening.

(hefboomproducten op ArcelorMittal
De waarde van hefboomproducten zoals sprinters, turbo’s en speeders verandert in principe niet door deze corporate action. De ratio wordt gedeeld door 3 en het financieringsniveau en het stoplossniveau wordt vermenigvuldigd met 3. Ook deze wijziging wordt op donderdag 18 mei 2017 voorbeurs aangepast).

Ahold Reverse stocksplit (omgekeerde aandelen splitsing) 15-07-2016
Ahold ondergaat een omgekeerde aandelensplitsing in combinatie met een kapitaalsuitkering. Daarna volgt een fusie met Delhaize.

Waarom doet Ahold dit?
Door de kapitaalsuitkering verkleint Ahold haar marktkapitalisatie met 6%. Hiermee wordt de verhouding met Delhaize Group respectievelijk 60% om 40%. Dit is precies de verhouding waarin Ahold en Delhaize gaan fuseren.

Kapitaalsuitkering & Omgekeerde aandelensplitsing (reverse stock split)
Ahold keert EUR 1,21411 uit per aandeel Ahold dat u op vrijdag 15 juli 2016 nabeurs in bezit heeft. De betaalbaarheidstelling hiervan is donderdag 21 juli 2016. Op de uitkering wordt geen belasting ingehouden.
Maandag 18 juli 2016 voorbeurs verwerken wij ook de omgekeerde aandelensplitsing. De splitsing heeft een ratio van 17:16. U krijgt tegen inlevering van 17 oude aandelen Ahold, 16 nieuwe aandelen Ahold terug. Indien u een positie heeft die geen veelvoud van 17 is, wordt het restant (fracties) geldelijk afgewikkeld op uw rekening.
Onderstaand treft u hiervan 3 voorbeelden:

1). U heeft 15 aandelen ahold:
U heeft niet voldoende aandelen voor de omwisseling. Uw aandelen worden geldelijk afgewikkeld.

2). U heeft 100 aandelen ahold:
100/17=5,88 (het hoogste veelvoud van 17 is 5). 5×17=85 aandelen worden omgewisseld naar nieuwe aandelen. Hiervoor ontvangt u 5×16=80 nieuwe aandelen Ahold. De overige 15 aandelen die geen veelvoud meer zijn van 17 worden geldelijk afgewikkeld.

3). U heeft 170 aandelen ahold:

170/17=10 (het hoogste veelvoud van 17 is 10). 10×17=170 aandelen worden omgewisseld naar nieuwe aandelen. Hiervoor ontvangt u 10×16=160 nieuwe aandelen Ahold. U houdt geen fracties over welke geldelijk afgewikkeld dienen te worden.

Opties op Ahold
Als gevolg van de kapitaaluitkering en omgekeerde aandelensplitsing zijn de optiecontracten aangepast volgens de ´Ratio Methode´. Bestaande optieseries Ahold (AH) houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 1,00153592.

Voorbeeld:
Oude situatie:
U had 1 AH C DEC 2016 20,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen Ahold
Nieuwe situatie:
U heeft nu 1 AH C DEC 2016 20,03 met als onderliggende waarde 100 (nieuwe) aandelen Ahold
Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. Dit wordt verrekend op uw geldrekening.

KPN speciaal dividend 24-05-2016 en 24-06-2016
Een speciaal dividend is een onverwachte gebeurtenis die niet wordt meegenomen in de berekening van de optiepremie. Dit in tegenstelling tot het reguliere dividend. Hierop worden de opties van KPN aangepast aangezien de opties zonder deze aanpassing niet eerlijk worden gewaardeerd. De opties zijn aangepast volgens de ratio methode. Bestaande optieseries KPN houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optieseries KPX (24-05) en KPZ (24-06) toegevoegd met een afwijkende contractgrootte van 1 aandeel. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0.99279954.

Voorbeeld
1 KPN C JUN 2016 3,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen KPN

Nieuwe situatie:
1 KPN C JUN 2016 2,98 met als onderliggende waarde 100 aandelen KPN
1 KPX C JUN 2016 2,98 met als onderliggende waarde 1 aandeel KPN

Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment.
Hier ontstaat nu wel een bijzonder situatie:
doordat KPN in 2013 een aandelen emissie heeft gedaan en destijds de nog lopende series heeft gewijzigd van KPN in KPO is de letter O (Old) nu dus niet meer beschikbaar.  Er zijn nu series KPN en de oude series KPO Hoe wordt dat opgelost? Welnu, Euronext heeft arbitrair gekozen voor de letters X  en Z als toevoeging om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende optie series.
KPN heeft nu de volgende series: KPN ,  KPO , KPX en KPZ.
Toelichting: opties KPN zijn de lopende series en de nog uit te brengen series, KPO de oude series aangepast in 2013 met een maximale looptijd tot 2018 en KPX en KPZ  de oude series aangepast in 2016 met een maximale looptijd tot 2021.

Brunel speciaal dividend 19-05-2016
Een speciaal dividend is een onverwachte gebeurtenis die niet wordt meegenomen in de berekening van de optiepremie. Dit in tegensteling tot het reguliere dividend. De opties van Brunel worden bij deze speciale dividend uitkering aangepast aangezien de opties zonder deze aanpassing niet eerlijk worden gewaardeerd. De opties worden aangepast volgens de ratio methode. Bestaande optie series Brunel (BI) houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optie series (BIO) toegevoegd met een afwijkende contractgrootte van 5 aandelen. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0,95681818.

Voorbeeld
1 BI P JUN 2016 16,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen Brunel International. (16 x 0.95681818 = 15,31)

Nieuwe situatie:
1 BI P JUN 2016 15,31 met als onderliggende waarde 100 aandelen Brunel International
1 BIO P JUN 2016 15,31 met als onderliggende waarde 5 aandelen Brunel International

Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. 

BAM omruilverhouding 12-05-2016
BAM gaat krap 816.000 aandelen uitgeven voor stockdividend en heeft de omruilverhouding voor het dividend in aandelen vastgesteld. Dit maakte het bouwbedrijf 12 mei voorbeurs bekend. Aandeelhouders kunnen voor elke 210,24 aandelen BAM in bezit één nieuw aandeel BAM tegemoet zien. BAM zal in het kader van het stockdividend 815.772 nieuwe gewone aandelen gaan uitgeven. Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal vanaf 18 mei 2016 plaatsvinden, zei de bouwer. Het aandeel BAM Groep sloot woensdag 1,7 procent hoger op 4,26 euro.

Delta Loyd claimemissie 24-03-2016
Delta Lloyd gaat door middel van een claimemissie nieuwe aandelen uitgeven. Het bedrijf is voornemens om ruim 227 miljoen nieuwe aandelen uit te geven tegen een koers van EUR 2,85.
Voor elk aandeel Delta Lloyd dat u op woensdag 23 maart 2016 nabeurs in uw portefeuille had ontvangt u 1 claim. Tegen inlevering van 1 claim kunt u inschrijven op 1 nieuw aandeel met bijbetaling van EUR 2,85 per nieuw te ontvangen aandeel.
De aanmeldingstermijn loopt tot donderdag 7 april 2016, 10:00 uur. De inschrijving op deze claimemissie is kosteloos. De levering vindt naar verwachting plaats op vrijdag 8 april 2016.
Mocht u op de claims hebben ingeschreven en worden er aandelen geleverd, dan krijgt u deze donderdag 7 april 2016 in portefeuille, met transactie datum 8 april maar als valuta datum (settlement) 11 april 2016

Opties op Delta Lloyd
Als gevolg van de claimemissie zijn de optiecontracten aangepast volgens de ´Ratio Methode´. Bestaande optieseries Delta Lloyd (DL) houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optieseries DLO toegevoegd. Deze optieseries hebben een afwijkende contract grootte van 34 aandelen Delta Lloyd. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0,74666782.

Voorbeeld
oude situatie:
1 DL C DEC 2016 6,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen Delta Lloyd

Nieuwe situatie:

berekening: optie met uop van 6 x de ratio 0.74666782 wordt dus 4,48
1 DL C DEC 2016 4,48 met als onderliggende waarde 100 aandelen Delta Lloyd
1 DLO C DEC 2016 4,48 met als onderliggende waarde 34 aandelen Delta Lloyd

Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. Deze verrekening wordt op een later moment bekend gemaakt.
Vanaf donderdag 24 maart 2016 kunnen er orders worden opgegeven voor opties DL en DLO. Het is niet mogelijk nieuwe posities aan te gaan in opties DLO. Bestaande posities DLO kunnen worden gesloten zonder transactiekosten. Er zullen in de toekomst geen nieuwe series worden geïntroduceerd in het contract DLO.

ArcelorMittal claimemissie 15-03-2016
ArcelorMittal gaat door middel van een claimemissie nieuwe aandelen uitgeven. Het bedrijf is voornemens om 1,26 miljard nieuw aandelen uit te geven tegen een koers van EUR 2,20.
Voor elk aandeel ArcelorMittal dat u op maandag 14 maart 2016 nabeurs in uw portefeuille had ontvangt u 1 claim. Tegen inlevering van 10 claims kunt u inschrijven op 7 nieuwe aandelen met bijbetaling van EUR 2,20 per nieuw te ontvangen aandeel.

De aanmeldingstermijn loopt tot woensdag 30 maart 2016 13:00 uur. De inschrijving op deze claimemissie is kosteloos. De levering vindt naar verwachting plaats op woensdag 6 april 2016.
NB: de deadline is vervroegd naar donderdag 24 maart 2016, 13:00 uur. Het is belangrijk dat u voor het verstrijken van deze deadlines uw claims heeft aangemeld of verkocht. Zoals eerder gecommuniceerd zouden alle niet-aangemelde claims na de deadline van 30 maart 2016 aangemeld worden voor de Rump Offer. Bij een Rump Offer worden de niet-aangemelde claims tegen een vergoeding aangeboden aan institutionele en professionele beleggers. Naar nu blijkt is vooraf vastgesteld dat er uit deze Rump Offer geen vergoeding voortkomt en de claims waardeloos aflopen. Om deze reden heeft Alex besloten om de deadlines van handel en aanmelding te vervroegen naar 24 maart 2016, 13:00 uur. Dit geeft Alex de gelegenheid om alle niet-aangemelde of niet-verkochte claims alsnog zo goed mogelijk te verkopen. De eventuele opbrengst hiervan wordt onder inhouding van 25% van de opbrengst geboekt op uw rekening.

Opties op ArcelorMittal
Als gevolg van de claimemissie zijn de optiecontracten aangepast volgens de ´Ratio Methode´. Bestaande optieseries ArcelorMittal (MT) houden de standaard contract grootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optieseries MTO en 4MO toegevoegd. Deze optieseries hebben een afwijkende contract grootte van 29 aandelen ArcelorMittal. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0.77543975.

Voorbeeld
Oude situatie:
1 MT C DEC 2016 5,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen ArcelorMittal

Nieuwe situatie:
berekening: optie met uop van 5 x de ratio 0.77543975 wordt dus 3.88
1 MT C DEC 2016 3,88 met als onderliggende waarde 100 aandelen ArcelorMittal
1 MTO C DEC 2016 3,88 met als onderliggende waarde 29 aandelen ArcelorMittal

Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. Deze vergoeding wordt op een later moment bekend gemaakt.
Vanaf dinsdag 15 maart 2016 kunnen er orders worden opgegeven voor opties MT en MTO. Het is niet mogelijk nieuwe posities aan te gaan in opties MTO. Bestaande posities MTO kunnen worden gesloten zonder transactiekosten. Er zullen in de toekomst geen nieuwe series worden geïntroduceerd in het contract MTO.

Altice Stocksplit 10-08-2015
Altice heeft aangekondigd een herstructurering door te voeren. Hierbij worden de buitenlandse en Nederlandse tak gefuseerd. Door deze herstructurering vindt er een stocksplit plaats op de aandelen Altice.

Informatie stocksplit
Voor elk aandeel Altice dat u op vrijdag 7 augustus 2015 nabeurs in portefeuille heeft, ontvangt u 3 aandelen Altice A en 1 aandeel Altice B. Deze aandelen ontvangt u op maandag 10 augustus voorbeurs in uw portefeuille. De Altice aandelen A hebben 1 stemrecht. De Altice B aandelen hebben 25 stemrechten.

Opties op Altice
Als gevolg van de stocksplit worden de optiecontracten aangepast volgens de ratio methode. De ratio is bepaald op 0,25 aan de hand van de omruilverhouding van de oude aandelen Altice en de nieuwe aandelen Altice A en Altice B. De bestaande contracten Altice worden als volgt aangepast. De uitoefenprijzen worden vermenigvuldigd met de ratio van 0,25 en het aantal contracten dat u aanhoudt wordt vermenigvuldigd met 4.

Voorbeeld
Stel u had 1 optiecontract ALT met een uitoefenprijs van EUR 100,-. Deze positie wordt omgezet in 4 contracten ALT met als onderliggende waarde 100 aandelen Altice A per contract en een uitoefenprijs van EUR 25,-.

Imtech Claimemissie volgens de ‘Package Methode’ 8 oktober 2014 
Imtech heeft de details bekend gemaakt over de claimemissie:
voor ieder aandeel Imtech welke u op 8 oktober 2014 nabeurs in uw portefeuille had heeft u 1 claim ontvangen. Tegen inlevering van deze claim kunt u gaan inschrijven op 131 nieuwe aandelen met bijbetaling van € 0.01 per nieuw te ontvangen aandeel.
Deze claims zijn verhandelbaar tot 21 oktober 2014 17.40 uur. Als u geen gebruik maakt van uw claims zullen deze claims door uw broker worden omgezet naar zogenaamde ‘Rump Shares’. het ‘Rump Offer’ (zeg maar in eenvoudige woorden de openbare aanbesteding) zal plaats vinden op 23 oktober 2014 en bij een positieve opbrengst wordt (vaak onder inhouding van kosten) deze op uw rekening gestort. Op 27 oktober 2014 zal de definitieve afhandeling plaatsvinden.
Ook zijn alle opties Imtech aangepast volgend de ‘Package Methode’
voorbeeld voorheen: 1 optie IMtech maart 2015 0.80 had als onderliggende waarde 100 aandelen Imtech
in de nieuwe situatie: 1 optie IMtech maart 2015 0.80 heeft als onderliggende waarde 100 aandelen Imtech + 100 claims

Hoe wordt e.e.a. berekend?
Als Imtech op 9 oktober ex-claim gaat heeft dit effect op de beurskoers. Van tevoren is daarom een Theoretische Ex-inschrijving Rechten Prijs, de zogeheten TERP berekend. De TERP geeft weer wat het aandeel waard is rekening houdend met de emissie en exclusief het claimrecht. Deze terp is gelijk aan de oude beurswaarde van Imtech (aantal uitstaande aandelen maal beurskoers, in dit geval slotkoers van 7 oktober) plus de omvang van de emissie, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen na afronding van de emissie. De terp is dus het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen en wordt in formulevorm als volgt berekend:
TERP = ( (aantal oude aandelen plus recht) x aandelenkoers) + ((aantal nieuwe aandelen plus recht) x uitgifteprijs) gedeeld door ((aantal oude aandelen plus recht) + (aantal nieuwe aandelen plus recht)
of in cijfers: TERP = (1×0.376) + (131×0.01) : 132 = 0.012773
Aangezien de uitgifteprijs 0.01 cent bedraagt is de korting t.o.v. de terp prijs: Korting = ((0.012773 – 0.01) : 0.012773) x 100% = 21.7%

Waarde claim
Beleggers die geen gebruik willen maken van het inschrijfrecht kunnen deze vanaf 9 oktober gedurende twee weken via de beurs verkopen. De opbrengst van deze verkoop kan dan gezien worden als een vergoeding voor de winstverwatering die de belegger tegemoet zal zien. De theoretische waarde van een claim- ofwel inschrijvingsrecht is afhankelijk van de beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe stukken en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten. Aangenomen dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:
waarde inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (TERP – uitgifteprijs)
Bij een TERP van 0.012773 euro is de waarde van de claim in theorie dus als volgt: 131/1 x (0.012773 – 0.01) = 0,36 euro
Uiteraard is de werkelijke waarde afhankelijk van vraag en aanbod via de beurs en kan hier natuurlijk van afwijken.

Beleggers Lynx, Interactive Brokers en DeGiro: uitkijken!
– een aandeelhouder die te maken krijgt met een claimemissie heeft drie opties: inschrijven, de claimrechten verkopen of niets doen
– banken en brokers kunnen kosten rekenen voor inschrijving. Zo brengt internetbroker Lynx minimaal zes euro kosten in rekening bij beleggers die willen inschrijven op de aandelen, Binck en Alex rekenen niets
– voor beleggers die hun claimrechten willen verkopen rekenen de meeste banken de gebruikelijke transactiekosten
– beleggers die niet inschrijven of verkopen kunnen bij Lynx, Interactive Brokers en DeGiro flink benadeeld worden. Hun rechten kunnen waardeloos worden. Bij grote portefeuilles kan zo enkele honderden euro’s verloren gaan
– de overige brokers en banken verkopen vlak voor de deadline alle claimrechten waar beleggers geen gebruik van hebben gemaakt, maar brengen hiervoor een speciaal tarief in rekening

Unit4 Overname 3 maart 2014
Begin maart 2014 is het overname bod geaccepteerd en met als gevolg dat Unit4 direct, al op 7 maart van de beurs zal verdwijnen. Bij de overname is een fair value prijs bekend gemaakt, waartegen de huidige, nog uitstaande opties zullen worden afgerekend.
Hoe komen ze nu aan die fair value methode? Er wordt gekeken naar de volatiliteit gedurende de 10 dagen voorafgaand aan het bod tegen welke premie een fonds van de beurs wordt gehaald.
Uw broker heeft de fair value lijst (van Euronext) waarop alle optie series staan. Bezit je bijvoorbeeld voorafgaand aan het bod een short strangle juni 32 – 45? Zoek dan die beide series op in de fair value lijst:

We zoeken in die lijst naar de put 32 en we lezen dat die wordt afgerekend tegen een prijs van 38 cent en de call 45 tegen een prijs van 53 cent.
Als we uitgaan van een ontvangen premie bij het schrijven van 70 euro, dan verdwijnen de opties uit uw portefeuille en wordt er 38+53= 91 euro van uw rekening gehaald, dus een klein verlies van 21 euro.

CSM n.v. een Dutch Auction 17 oktober 2013 
CSM verandert per 23 oktober 2013 haar naam in Corbion N.V.
CSM/Corbion heeft daarnaast bekend gemaakt voor een totaalbedrag van € 145.000.000,- eigen aandelen terug te willen kopen. Bij dit inkoopprogramma maken zij gebruik van het ‘Dutch Auction’ systeem.

De werking van het Dutch Auction systeem:
Bij een ‘Dutch Auction’ dienen aandeelhouders, bij het aanmelden van hun aandelen, zelf aan te geven welke prijs zij minimaal wensen te ontvangen. Vervolgens wordt de definitieve inkoopprijs door CSM/Corbion bepaald op basis van alle aanmeldingen.
Ligt uw vraagprijs op of onder de definitieve prijs dan ontvangt u de vastgestelde prijs voor uw aangemelde aandelen.
Ligt uw vraagprijs boven de definitieve prijs van Corbion dan heeft u geen recht op uitvoering en behoudt u de aandelen in uw portefeuille.

Informatie over het huidige bod:
CSM/Corbion wil haar aandelen terugkopen tegen een minimumprijs van € 17,50 tot maximaal € 19.25 per aandeel. Indien u in wenst te schrijven op het bod dient u een prijs te kiezen en heeft u daarbij een aantal mogelijkheden:
– inschrijven voor de minimale prijs (€ 17,50)
– inschrijven voor de maximale prijs (€ 19,25)
– Een prijs kiezen tussen € 17,50 en € 19,25 in een veelvoud van € 0,10 (17,60 – 17,70 – 17,80, enz.)
– bestens (uitvoering tegen de definitief vastgestelde prijs).
Houdt u er wel rekening mee dat bij over-inschrijving de inkoop pro-rata wordt toegewezen.

Hoe kunt u hierop inschrijven?
U kunt tot uiterlijk vrijdag 8 november 2013 -17:30 uur via de website van uw broker inschrijven voor het bod.
Bij Alex gaat dat als volgt:
het bod met verschillende prijzen staat onder de administratieve opdracht ‘Emissie’. Om u aan te melden doorloopt u de onderstaande stappen:
1): ga op de website naar ‘Order’, en klik op ‘Emissie’.
2): kies uit de lijst de prijs die u voor uw aandelen wenst te ontvangen.
3): voer het aantal aandelen in dat u wilt aanmelden en klik op ‘controleer order’.
4): lees het terugleesscherm goed door om vervolgens akkoord te geven voor de opdracht. Geef niet meer aandelen op voor het bod dan dat u in bezit heeft!
In uw orderoverzicht vindt u uw aanmelding terug. Indien u zich niet via de website in kunt schrijven, kunt u uw inschrijving uiteraard ook telefonisch opgeven. Aanmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Corbion maakt op 13 november 2013 bekend of het bod is geaccepteerd en tegen welke prijs. Hierna wordt de geldelijke afwikkeling van het bod in gang gezet. Naar verwachting wordt dit uiterlijk 18 november 2013 op uw rekening verwerkt.

Afwikkeling bod
Corbion heeft de prijs op 13 november 2013 vastgesteld op EUR 17,50. Dit betekent dat alle aanmeldingen boven dit bedrag niet zijn geaccepteerd. Deze aanmeldingen zijn geannuleerd en de stukken zijn weer op normale wijze beschikbaar voor verkoop.
De volgorde van acceptatie is als volgt. De aanmeldingen op EUR 17,50 hebben voorrang ten opzichte van de bestens aanmeldingen. De Pro Rata toewijzing is 54,8% van elke EUR 17,50 aanmelding. De bestens aanmeldingen worden dus niet afgenomen. Het overige deel van de aanmelding op EUR 17,50 is geannuleerd zodat deze positie beschikbaar is voor verkoopopdrachten.

Imtech Claimemissie 05-07-2013 Opties op Imtech
Als gevolg van de claimemissie zijn de optiecontracten aangepast volgens de ratio methode. De ratio is bepaald op 0.39855 aan de hand van de slotkoers van het aandeel Imtech op 4 juli 2013. De bestaande contracten Imtech zijn gesplitst in 2 contracten IM met onderliggende waarde 100 en 1 contract IMM met een afwijkende onderliggende waarde van 51 aandelen. De uitoefenprijzen zijn vermenigvuldigd met de ratio 0.39855.

Voorbeeld
Stel u had 1 optiecontract IMM met uitoefenprijs EUR 6,00. Deze positie is omgezet in 2 contracten IM met als onderliggende waarde 100 aandelen en uitoefenprijs EUR 2.39 en 1 contract IMM met als onderliggende waarde 51 aandelen Imtech en uitoefenprijs EUR 2.39. Afrondingsverschillen worden door middel van een aparte betaling geneutraliseerd.

Delta Loyd een assignment met dividend rechten
28-05-2013 

Op 21 mei hebben we een callspread Deltalloyd juni 15.50 – 13.50 ingenomen, in de wetenschap, dat dit fonds op 27 mei met € 0,52 ex-dividend gaat. Hier een uitleg over deze constructie, omdat we deze keer bij een assignment  tegen het dividend issue aanlopen. We hebben bij het innemen van deze positie 185 euro ontvangen, bij een koers van 15.70 De dag voor het ex-dividend gaan was de slotkoers 15.15 De dag voor (maandag) 27 mei, op 25 mei (een zaterdag, dit speelde in een weekend) kregen sommigen een assignment. Hoe gaat dit nu precies in z`n werk? Zaterdagochtend komt er een mail van je broker:
————————————————————————————-
Graag willen wij u over het volgende informeren. De onderstaande optie in uw portefeuille is door de optiebeurs aangewezen (assigment):
1 DL C JUN 2013 13.50
Wat betekent dit voor u?  Heeft u een calloptie geschreven dan dient u de onderliggende waarde te leveren tegen de uitoefenprijs. Heeft u als schrijver van deze optie de onderliggende waarde niet in uw bezit dan koopt uw broker de aandelen  automatisch door middel van een marktorder aan. Wordt u aangewezen op een putoptie dan krijgt u de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs in uw bezit. Uw broker verzorgt de afwikkeling van geschreven posities. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
—————————————————————————————–

We komen dan tot de volgende berekening:
bij deze assignment moet je uit hoofde van de aangegane verplichting van de short calloptie (13.50) 100 aandelen leveren. Je hebt naked geschreven, dat wil zeggen zonder dat je de aandelen in bezit had. Nu gaat je broker de short calloptie omzetten naar min 100 aandelen. Min 100 aandelen had je dus in je portefeuille, voor de ex-dividend datum van 27 mei. Dus je ontvangen dividend is dus ook een min bedrag. Maandagochtend 27 mei gaat je broker de 100 aandelen kopen, tegen de openingskoers van 14.63 van DeltaLloyd.
Resumé:
Ontvangen: voor de callspread 15.50 – 13.50 =  185
Betaald: 100 aandelen à 14.63 =  -1463
Ontvangen: Assingment calloptie 13.50 = 1350
Ontvangen: dividend: – 0.52 cent x 100 = – 52
Ontvangen: voor de call 15.50  – 0.05 cent = 5 euro
Berekening: 185 + 5 – (1350-1463-52) =  190 – 163 = 25
Hierbij wil ik de opmerking maken, dat u zelf bij uw broker moet informeren, hoe de afwikkeling van het dividend gaat. U heeft bij het openen van uw account indertijd moeten aangeven, wat er met een dividend keuze moet gebeuren.

Fugro Kapitaalsuitkering en aanpassing opties 10-05-2013 
Fugro is ex-dividend gegaan en heeft een kapitaalsuitkering van EUR 0,50 uitgekeerd. Als gevolg van deze uitkering zijn de optiecontracten aangepast volgens de ratio methode. De ratio wordt bepaald aan de hand van de slotkoers van donderdag 9 mei 2013 en is vastgesteld op 0,98857. De bestaande contracten Fugro zijn gesplitst in een contract Fugro met onderliggende waarde 100 aandelen en een contract FUO met een afwijkende onderliggende waarde van 1 aandeel. De uitoefenprijzen zijn vermenigvuldigd met de ratio.


Voorbeeld
Stel u had 1 optiecontract Fugro met uitoefenprijs EUR 32,00. Deze positie is omgezet in 1 contract Fugro met als onderliggende waarde 100 aandelen en uitoefenprijs EUR 31,63 en 1 c ontract FUO met als onderliggende waarde 1 aandeel en uitoefenprijs EUR 31.63. Afrondingsverschillen worden door middel van een aparte betaling geneutraliseerd.
Vanaf 10 mei 2013 kunnen er nieuwe orders worden opgegeven voor opties FUR en FUO. Het is niet mogelijk nieuwe posities aan te gaan in opties FUO en er worden in de toekomst geen nieuwe series geïntroduceerd. Bestaande posities kunnen worden gesloten zonder transactiekosten.

Nutreco Aandelensplitsing 01-05-2013 
Nutrco heeft een aandelensplitsing ondergaan. Elk aandeel dat u op 30 april 2013 nabeurs in portefeuille heeft is opgesplitst in 2 nieuwe aandelen. De waarde van deze aandelen is in dezelfde verhouding aangepast. Vanaf 2 mei belegt u in deze nieuwe stukken.

Opties
Opties zijn aangepast volgens de ratio methode. Dit houdt in dat de uitoefenprijs gedeeld wordt door 2 en het aantal opties vermenigvuldigd met 2.
Voorbeeld: Stel u heeft 4 opties NUO met een uitoefenprijs van 70. In de nieuwe situatie, vanaf 2 mei 2013, heeft u dan 8 opties NUO met een uitoefenprijs van 35.

KPN Aandelen emissie 26-04-2013 
KPN heeft besloten nieuwe aandelen uit te geven via een claimemissie. Voor elk aandeel KPN dat u op donderdag 25 april 2013 nabeurs in portefeuille heeft, heeft u één claim ontvangen. Tegen inlevering van 1 claim kunt u inschrijven op 2 nieuwe aandelen met bijbetaling van EUR 1,06 per nieuw te ontvangen aandeel.

Inschrijven op nieuwe aandelen
U kunt bij uw broker inschrijven op de claimemissie. De aanmeldingstermijn loopt tot maandag 13 mei 2013, 17:30 uur.

Verhandelbaarheid claims KPN
De claimrechten KPN zijn verhandelbaar via uw broker. Zowel aan- als verkopen is mogelijk. De fondscode van de claims is 90908. Voor het verhandelen van de claims gelden dezelfde tarieven als voor de handel in aandelen op Euronext Amsterdam. De claims zijn verhandelbaar tot maandag 13 mei 2013, 17:30 uur.

Niet aangemelde claims
Als u zelf uw claims niet aanmeldt én niet verkoopt op de beurs trachten wij de claims voor u te verkopen op dinsdag 14 mei 2013. De eventuele opbrengst hiervan wordt onder inhouding van 10% van de opbrengst geboekt op uw rekening.

Lopende orders
In verband met de claimemissie zijn alle lopende orders in aandelen KPN op vrijdag 26 april 2013 voorbeurs komen te vervallen. Alle optieorders zijn op donderdag 25 april 2013 nabeurs vervallen.

Opties op KPN
Als gevolg van de claimemissie worden de optiecontracten aangepast volgens de ratio methode. De ratio is bepaald op 0.60628 aan de hand van de slotkoers van het aandeel KPN op 25 april 2013. De bestaande contracten KPN worden gesplitst in een contract KPN met onderliggende waarde 100 en een contract KPO met een afwijkende onderliggende waarde van 65 aandelen. De uitoefenprijzen worden vermenigvuldigd met de ratio.

Voorbeeld
Stel u had 1 optiecontract KPN met uitoefenprijs EUR 2,00. Deze positie is omgezet in 1 contract KPN met als onderliggende waarde 100 aandelen en uitoefenprijs EUR 1,21 en 1 contract KPO met als onderliggende waarde 65 aandelen KPN en uitoefenprijs EUR 1,21. Afrondingsverschillen worden door middel van een aparte betaling geneutraliseerd.
Vanaf 26 april 2013 kunnen er nieuwe orders worden opgegeven voor opties KPN en KPO. Het is niet mogelijk nieuwe posities aan te gaan in opties KPO. Bestaande posities kunnen worden gesloten zonder transactiekosten. Er zullen in de toekomst geen nieuwe series worden geïntroduceerd in het contract KPO.

Levering en betaling
De levering en betaling van de nieuwe aandelen vindt naar verwachting op vrijdag 17 mei 2013 plaats.

ASML Reverse stock split 20-11-2012 
ASML heeft een kapitaalsuitkering en aandelenconsolidatie (reverse stock split) aangekondigd. Aandeelhouders die op maandag 26 november 2012 aandelen ASML in bezit hebben ontvangen EUR 9,18 per aandeel in contanten (betaalbaarstelling 3 december 2012). Tegelijkertijd worden de aandelen geconsolideerd op basis van 77 nieuwe ASML aandelen voor elke 100 bestaande ASML aandelen. Dit wordt ook wel een reverse stock split genoemd. Om te voorkomen dat aandeelhouders met minder dan 100 aandelen ASML geen nieuwe aandelen ontvangen wordt er een omwisselverhouding gebruikt van 1 bestaand aandeel voor 0,77 nieuwe aandelen.

Voorbeeld
Stel, u heeft 50 aandelen ASML in bezit. U ontvangt dan op 26 november 2012 voorbeurs 50 x 0,77 = 38,5 nieuwe aandelen ASML. Daarnaast krijgt u in dit voorbeeld op de betaalbaarstelling (3 december 2012) 50 x EUR 9,18 = EUR 459 in contanten op uw rekening bijgeschreven. ASML is vrijdag gesloten op 44,60 en is op maandag 26-11 op 45,46 geopend.

Opties op ASML
Door de reverse stock split worden de optie contracten van ASML (symbool: ASL) ook aangepast volgens de ratio methode. De contractgrootte wordt hierbij gedeeld door de ratio en de uitoefenprijzen worden vermenigvuldigd met de ratio. De berekening van de ratio methode is als volgt, waarbij de ‘cum event price’ de officiële slotkoers van ASML op 23 november 2012 is: Ratio = ( (cum event price – EUR 9,18) * (100/77) ) / cum event price

Nieuw contract ALO
Indien de ratioaanpassing resulteert in een contractgrootte groter of kleiner dan de standaard contractgrootte (100), zal er een nieuw contract geïntroduceerd worden met als symbool ALO. Huidige contracten ASL worden omgezet in ALO. Het contract ASL behoudt de standaard contractgrootte van 100 aandelen per contract. Heeft iemand de call of put dec. 48 in portefeuille dan kan de ratio als volgt worden berekend: Voorbeeld: (44,60 – 9.18)*(100/77) /44,60 = 1.0314 (ratio) De nieuwe contractgrootte wordt 97 (100/1.0314 = 96.9556) De nieuwe uitoefenprijs wordt hierdoor 49.51 (48*1.0314 = 49.51) Het nieuwe contract heeft betrekking op 97 aandelen ASML en wordt ALO dec 49.51 genoemd.

Lopende orders
Alle actieve optie- en aandelenorders in ASML worden geannuleerd na het einde van de handelssessie op 23 november 2012. De prioriteit van deze orders zal dan verloren gaan. Nieuwe orders kunnen worden ingestuurd na de afronding van deze reverse split,  vanaf 26 november 2012 of eerder.

Let op: een stop order, een bracket order of een conditionele order is ook een lopende order en komt bij zo`n reverse stock split te vervallen!

Emissie
Een emissie is uiteraard bedoeld om kapitaal op te halen. Een claimemissie is een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op de emissie. Een bedrijf doet dit in het geval van een emissie door nieuwe aandelen uit te geven. Door de uitgifte van deze nieuwe aandelen treedt er verwatering van de bestaande aandelen op omdat de aandeelhouders het bedrijf met meer aandeelhouders moeten gaan delen. Bestaande aandeelhouders worden voor deze verwatering gecompenseerd door middel van inschrijfrechten (claims of rights). Deze rights kunnen worden gezien als een kortingscoupon.