Voor de meeste optie constructies moet er bij de broker een margin worden aangehouden.

Vuistregel:
de marktwaarderegel is het maximum van: (het verschil tussen de optiepremies x 100) + € 250,- (premie longpositie is lager dan premie shortpositie) en het verschil tussen de optiepremies x 1,25 x 100.

Voor de berekening van de margin verplichting houdt uw broker een bepaalde methode aan. Het systeem bepaalt welke shortpositie wordt gedekt door welke longpositie of aandelen en houdt hierbij een bepaalde volgorde aan.
Als u meerdere combinatiemogelijkheden in portefeuille heeft kan dit betekenen dat de marginverplichting hoger is dan u zelf misschien had verwacht. Het systeem van uw broker kijkt bij de berekening van de margin verplichting altijd eerst naar de positie met de hoogste margin verplichting.
Hierbij zoekt het systeem naar dekking in de volgende volgorde:
— volledig gedekte spreads of volledig door aandelen gedekte short calls gaan altijd voor
— vervolgens kijkt het systeem naar gedeeltelijk gedekte backspreads en gedekte short calls waarbij wel dekkingswaarde aftrek geldt
— vervolgens kijkt het systeem naar straddles en strangles.

Het margin percentage wordt door uw broker berekend op basis van de beweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende waarde. Voor aandelen opties wordt gekeken naar de volatiliteit over een periode van drie maanden en naar de volatiliteit over een periode van een half jaar. Vervolgens bepaalt de hoogste volatiliteit het marginpercentage. Voor indexopties wordt een gewogen gemiddelde volatiliteit over een langere periode bepaald. Hierbij geldt dat een hoge volatiliteit in het recente verleden zwaarder weegt dan een hoge volatiliteit in een verder verleden.

De margin bij aandelenopties en valutaopties is gelijk aan de hoogste uitkomst van de onderstaande formules:
1. Calloptie: {laatprijs + [margin % x (2 x laatprijs aandeel – uitoefenprijs)]} x contractgrootte
Putoptie: {laatprijs + [margin % x (2 x uitoefenprijs – biedprijs aandeel)]} x contractgrootte
2.   Laatprijs x 1,25 x contractgrootte
3.   (Laatprijs + € 0,50*) x contractgrootte

De margin bij indexopties is gelijk aan de hoogste uitkomst van de onderstaande formules:
1. Calloptie: {laatprijs + [margin % x (2 x prijs index – uitoefenprijs)]} x contractgrootte
Putoptie: {laatprijs + [margin % x (2 x uitoefenprijs – prijs index)]} x contractgrootte
2. Laatprijs x 1,25 x contractgrootte
3. (Laatprijs + € 3,00*) x contractgrootte

optie combinatieuitoefenprijslooptijdmargin
Amerikaanse stijl
margin
Europese stijl
Long call spread long call < short calllong call = short callgeengeen
Long call spreadlong call < short calllong call > short callgeen€ 250 per optie of marktwaarderegel
Call backspreadlong call > short calllong call = short calluitoefenprijs long call -/-
uitoefenprijs short call
uitoefenprijs long call -/-
uitoefenprijs short call
Call backspreadlong call > short calllong call > short call uitoefenprijs long call -/-
uitoefenprijs short call
marktwaarderegel
Long put spreadlong put > short putlong put = short put geengeen
Long put spreadlong put > short putlong put > short putgeen€ 250 per optie of marktwaarderegel
Put backspreadlong put < short put long put = short put uitoefenprijs long put -/-
uitoefenprijs short put
uitoefenprijs long put -/-
uitoefenprijs short put
Put backspreadlong put < short putlong put > short putuitoefenprijs long put -/-
uitoefenprijs short put
marktwaarderegel

Let op! Wij willen u erop attenderen dat de berekeningsmethode door uw broker wordt bepaald en dat u zich niet kunt beroepen op toepassing van een andere methode.

We kennen 2 soorten margins:
de Initial margin is de margin die benodigd is om aan de actuele verplichtingen te kunnen voldoen die uit de individuele posities voortvloeien.
de Maintenance margin wordt op een niveau vastgesteld dat lager ligt dan de Initial margin. Dit omdat er in een portefeuille ook posities kunnen voorkomen die elkaar qua margin (deels) kunnen opheffen. De netto vermogenswaarde van alle posities dient altijd hoger te zijn dan de Maintenance margin. Als de netto vermogenswaarde lager is dan de Maintenance margin ontstaat er een tekort in je Maintenance VBR.  De Maintenance margin kan dus dagelijks worden aangepast. Dit heeft ook consequenties voor een PBM portefeuille.

Sommige brokers hanteren op verzoek ook nog een afwijkende (maar veel voordeliger) methode voor de margin berekening:
PBM (Portfolio Based Margin)
In feite komt het er op neer dat bij bijvoorbeeld een short strangle de positie nooit met beide poten tegelijk scheef kan staan. Of de put óf de call staat onder water, nooit beide tegelijk. Dat scheelt aanmerkelijk in margin.

VBR (vrije bestedings ruimte)
Al ben ik nog zo voorzichtig, ik werd onlangs geconfronteerd met een bericht van mijn broker Alex: ‘Er is een tekort in uw VBR geconstateerd, u dient het tekort direct aan te zuiveren’.
Wat een schrik, plotseling zo`n tekort. Want het kon niet kloppen, al mijn short opties worden door long opties gedekt. Wat blijkt: er was voor een short AEX XNL optie serie geen of onjuiste koers afgegeven door de marketmakers. Het was geen storing bij Euronext of TOM en ook beleggers bij andere brokers hadden er last van. Ik heb Alex gebeld en ze hebben mij het volgende schriftelijk bevestigd:
“U heeft een vraag over de gevolgen van een negatief VBR wegens het ontbreken van quotes. Voordat wij uw tekort aanzuiveren kijken wij altijd naar de reden van het tekort. In dit specifieke geval zullen wij dan geen actie ondernemen. Wel adviseer ik u om altijd melding te maken als er een tekort in uw VBR ontstaat wegens het ontbreken van koersen. Op die manier kunnen wij dit voor u nagaan en weet u zeker dat uw vermoeden juist is. Zo komt u niet voor onverwachte verassingen te staan”.
Een perfect antwoord van Alex, voor mij geruststellend en hier kan ik wat mee.
Dus overkomt u dit ook eens een keer: meld het direct bij uw broker en denk niet, het zal een foutje zijn en komt wel weer goed..

A SL margin
in de margin berekening bij Alex staat: A SL margin.
De ‘A’ staat voor Available en ‘SL’  staat voor Spending Limit.
Of eenvoudiger gezegd, A SL staat voor uw Vrije bestedingsruimte.
Toelichting: als er een tekort is op je Initial A SL ontvang je een bericht om deze aan te zuiveren voor 16:30 uur. Indien er een tekort is op de Maintenance A SL ontvang je ook een bericht en dien je dit tekort zo snel mogelijk en wel binnen 20 minuten aan te zuiveren.